Bødtcher, Ludvig Uddrag fra JÆGERPHANTASI

Han samler dristig alt sit Mod
Og seer - ak, unge Jæger skjælv! -
Og seer et Billed af sig selv:
En stivnet Hare i sit Blod!