Bødtcher, Ludvig Uddrag fra DEN EFTERLADTE ROSE

Og du skal leve op, du glemte Rose!
Naar over Sky de mødes Aand med Aand,
Du rækkes atter ham af hendes Haand,
Og Amor feirer din Apotheose!