Bødtcher, Ludvig Uddrag fra HR. BLOK

Hun sang: Et Stykke Brænde
Blev udseet af den hele Flok
Og rejstes overende
Og kaaredes til Huggeblok.