Bødtcher, Ludvig Uddrag fra HR. BLOK

Hug løs paa al det Brænde!
Lad springe over Steen og Stok,
At man kan Forskjel kjende
Paa simpelt Træ og paa en Blok!"