Bødtcher, Ludvig Uddrag fra HR. BLOK

Med Nakken højt den kasted,
Da pludselig - o Vee, o Vok!
To Hænder sig formasted
At løfte slig en fornem Blok; -