Bødtcher, Ludvig Uddrag fra KONG CHRISTIAN DEN OTTENDE

Os Meget gav Din rige Aand,
Nu staae vi ved Dit Leer
Og stirre som ved Tryllebaand
Bestandig paa Din høire Haand,
Og vente endnu Meer.