Bødtcher, Ludvig Uddrag fra KONG CHRISTIAN DEN OTTENDE

Det er, som hviskedes i Løn
Igjen ved Balders Strand
Et helligt Ord, en venlig Bøn
Imellem Faderen og Søn,
Før Baalet tændes an.