Bødtcher, Ludvig Uddrag fra KONG CHRISTIAN DEN OTTENDE

Men det er, Odin, Dig, som gaaer
Og skjænker ham Din Høst. -
Du bygger paa hans Manddomsaar,
Og veed, at Balders Hjerte slaaer
Med Godhed i hans Bryst.