Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Du er en flygtig, ødsel Dreng,
Som fandt en Skat begravet
Og dandser over Mark og Eng
Og spreder Sølvet rundt iflæng
Og springer saa i Havet.