Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Jeg veed, det var ved Kornmod,
Og Rugen bragt i Lade,
Da Jørgen hist ved Bakken stod
Og stemmede sin jydske Fod
Imod den skarpe Spade.