Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Endnu et dygtigt Spadekast,
Saa stirred han i Furen!
Thi Jorden sortnedes i Hast,
En liflig lille Aare brast
Dybt nede i Naturen.