Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Et Smil da Jørgens Læber brød,
Man saae de hvide Tænder, -
Han snildt et Rør i Gruset skjød,
Mens Vandet klart som Sølvet flød
Over hans brune Hænder.