Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Saa drak han af det søde Vand
Saameget, som han vilde,
Og løb til Gaarden flux paastand:
"Min Husbond er en farlig Mand,
Nu fik han sig en Kilde!"