Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Nu hvælver alt Syrenens Pragt
Sin Kuppel om Din Straale;
Det grønne Sæde rundt er lagt,
Foran to Graner holde Vagt
Med tusind spidse Naale.