Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Du nynner alt ved Morgengry,
Mens Taagen staaer paa Enge,
Mens Lærken drømmer sig i Sky,
Og Bonden fra den stille By
Gaaer ud i Skov og Vænge.