Bødtcher, Ludvig Uddrag fra FARVEL TIL MARTHES KILDE

Men stærkest virker Din Magi,
Naar Solens Straaler vige:
Da samles Livets Poesi
Med Ungdom, Aand og Skjelmeri
Om Straalen i Dit Rige. -