Bødtcher, Ludvig Uddrag fra TIL A. OEHLENSCHLÄGER

(I Studenterforeningen 1841)