Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MUNDUS OG PAULINA

Da zittrer halv bedøvet
Af Haab og Gru det svage Qvindehjerte,
I sød og hellig Smerte
Hun kaster paa sit Ansigt sig i Støvet.