Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MUNDUS OG PAULINA

Og fjerne, klare Toner
Oplive trøstefuldt det dybe Stille,
Liig Nattergalens Trille,
Naar seent den klager ømt fra Skovens Kroner.