Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MUNDUS OG PAULINA

Da gaaer en dæmpet Torden
Igjennem Templets Hvælving og bebuder
En af de høje Guder, -
Og under Templets Grundvold ryster Jorden.