Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MUNDUS OG PAULINA

Og hævet af hans Arme
Forsvinder for Paulina Jord og Himmel,
Hun favner Guden svimmel
Og føler skjælvende hans Aandes Varme: