Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MØDET MED BACCHUS

Og gjennem Æslets Skryden
Fornam jeg Klokken kime
I Messens aarle Time
Højt over mig i By, -
Det var, som svømmed Lyden
Paa Himlen som en Sky: