Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MØDET MED BACCHUS

Og Hæverten den blanke
Sank atter som Vampyren
Ved Haandens lette Styren
Ned i det andet Hav
Og suged fra en Ranke
En større Drue af; -