Bødtcher, Ludvig Uddrag fra TIL B. S. INGEMANN

Tag Hjertets Tak! Gud signe hver din Vej,
Du ædle Gave fra den danske Maj!