Bødtcher, Ludvig Uddrag fra NATTEN

Ak, har Du Længsel, hvad er da Baand
Og Stjerners Afstand for Dig - en Aand!