Bødtcher, Ludvig Uddrag fra NATTEN

De mange Aar, som ginge,
Og Mindet, som de gav,
Var pludselig forsvundet
Som ved en Tryllestav.