Bødtcher, Ludvig Uddrag fra EN ROSE

Brogede Blomster saa lig, løsnede frit fra sin Stilk, -
Og Du kruste dit Blad og stræbte at gjøre det Samme,