Bødtcher, Ludvig Uddrag fra EN ROSE

Hun, som Dig tog i sin Haand, gik kun med lang - somme Skridt,