Bødtcher, Ludvig Uddrag fra EN ROSE

Ja - og Du ramtes af Muld, haardeligt kastet fraoven,