Bødtcher, Ludvig Uddrag fra EN ROSE

Kjærlighed atter det var, som Dig indvied til Død,
Og hvad Dig times paany - ganske forgaae kan Du ikke -