Bødtcher, Ludvig Uddrag fra GULDBRYLLUPSDIGT

Han greb om Rorets Egepind,
Sig Baaden maatte føje -
Hun sad med Smil paa Ungdomskind
Og saae ham ømt og trofast ind
Alt i hans milde Øje.