Bødtcher, Ludvig Uddrag fra GULDBRYLLUPSDIGT

Saa lod han ud mod Dybet staae,
Lod der sit Anker slippe
Og bjerged Sejlene de smaa
Og lod en Stund saa Baaden gaae
Og dreje sig og vippe.