Bødtcher, Ludvig Uddrag fra GULDBRYLLUPSDIGT

Og atter gik det fort og fort
Med Mod og muntert Øje, -
Men Livets Ocean er stort,
Og stundom Skyen blev lidt sort,
Og Bølgen tung at pløje: