Bødtcher, Ludvig Uddrag fra GULDBRYLLUPSDIGT

Da trylled Kjærlighed med Ord,
Som den kun har igjemme,
Og Sorgen - var den nok saa stor -
Flux maatte springe overbord
Ved Kjærlighedens Stemme;