Bødtcher, Ludvig Uddrag fra GULDBRYLLUPSDIGT

Dog, mens fordybede de sad
Og styred liden Snekke,
Var Tidens Haand ej heller lad,
Men vendte useet Blad for Blad
I Livets Bog for Begge.