Bødtcher, Ludvig Uddrag fra TIL CHRISTIAN WINTHER

Vær hilset festligt dine gyldne Strenge!
De har et Glimt som Blomstens Guld
Paa Danmarks lyse Sommerenge
Og Oldtidssmykkerne i Højens Muld!