Bødtcher, Ludvig Uddrag fra TIL CHRISTIAN WINTHER

Lad Tidens Strøm kun rastløs ile -
Naar seent Du gribes af dens Elv,
Vil Harpen tone af sig selv
Og aldrig, aldrig gaae til Hvile.