Bødtcher, Ludvig Uddrag fra EN FESTSKAAL FOR ROM 1868

Det kyssed ej den Haand, som Paven rakte
Fra Vaticanets Stol,
Man saae kun den, som Marc Aurel udstrakte
Fra Romas Capitol.