Bødtcher, Ludvig Uddrag fra EN FESTSKAAL FOR ROM 1868

Du stolte Rom, med Oldtids Idealer,
Med tusind Minders Duft!
Vi elske Dig, vi føle dine Qvaler,
Vi aandet har din Luft!