Bødtcher, Ludvig Uddrag fra EN FESTSKAAL FOR ROM 1868

Med Tro til Dig vi drømme os i Aanden
Didhen, hvor Kampen stod,
Og række kjærligt hver en Romer Haanden,
Som viste Romermod!