Bødtcher, Ludvig Uddrag fra EN FESTSKAAL FOR ROM 1868

For Dig er hævet nu mod Himlens Stjerner
Vor blinkende Pokal -
Gid Vinen var den ædleste Falerner,
Og evigt endt din Qval!