Bødtcher, Ludvig Uddrag fra HIMLEN AABEN

Og løndomsfuld gaaer Nattens Ild
Paa Vandring dybt i Grunden,
Og Stjernens Blink er som et Smil
Med Fingeren paa Munden!