Bødtcher, Ludvig Uddrag fra ET VARSEL

Ak, sælsomt skifter Livets Scene!
Knap svandt et Aar,
Da sad jeg atter - men alene,
Hvor Bænken staaer: