Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MOD SLUTNINGEN

Hav Tak for Sangens Gave
I al din Miskundhed,
Og giv, at jeg maa have
Den til mit sidste Fjed!