Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MOD SLUTNINGEN

Maaskee det turde baade,
Om end Du gav mig Rast, -
Der er saa mange Traade,
Som endnu holde fast.