Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MOD SLUTNINGEN

Vel blinker i det Fjerne
Din Almagts lyse Pant;
Dog vinker end den Stjerne
Mig sødt, hvor Livet svandt -