Bødtcher, Ludvig Uddrag fra MOD SLUTNINGEN

Held hvo i Uskyldsalder
Din lyse Himmel seer! -
Den Sjæl, som seent Du kalder,
Er ej saa værdig meer;