Bødtcher, Ludvig Uddrag fra PROLOG

(fremsagt af Skuespiller Haack ved hans sidste Benefice paa Hoftheatret)