Bødtcher, Ludvig Uddrag fra I EN LILLE PIGES ALBUM

Og fremad jublende du gaaer,
Og med en Gartner ved din Side,
Som fletter Blomster i dit Haar,
Og vogter Foden, som vil glide -