Bødtcher, Ludvig Uddrag fra I EN LILLE PIGES ALBUM

Men nu din Tanke selv bær' Frugt,
Du mindes, at i Edens Have
Ei Alt var godt, som just var smukt,
Og fromt du vælger Træets Gave. -